Góra
nagłowek
 

Kategoria: AM, A1, A2, A
 

Kategoria AM- Kurs można rozpocząć za zgodą rodzica trzy miesiące przed ukończeniem 14.
 roku życia.
- Każdy, kto przed 19 stycznia 2013 r. nie ukończył 18 lat lub nie ma dawnej
karty motorowerowej, musi odbyć kurs i zdać egzamin na kategorię prawa jazdy AM.
Jeśli tego nie zrobi, nie może jeździć motorowerem ani skuterem.
- Do jazdy motorowerem, skuterem i quadem uprawnia też posiadanie jakiegokolwiek
 prawa jazdy innej kategorii.

 Kategoria A1


- kurs można rozpocząć od 16 roku życia lub za zgodą rodzica lub opiekuna 3
 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia

 


Kategoria A2


- kurs kat. A2 można rozpocząć od 18 lat lub za zgodą rodzica 3 miesiące
przed ukończeniem 18 roku życia


 


Kategoria A


- kurs kat. A mogą rozpocząć osoby, które ukończyły 24 lata  lub 3 miesiące
 przed ukończeniem 24 lat,
- Osoby posiadające prawo jazdy kat. A2, mogą rozpocząć kurs kat. A po 2 latach
od dnia wydania dokumentu.Dla wygody i oszczędności czasu naszych klientów

- pomagamy załatwić formalności urzędowe związane z zapisem na kurs

od 19 stycznia 2013 r. aby rozpocząć kurs należy zgłosić się w Urzędzie Miasta
 lub Starostwie zgodnym ze stałym adresem zameldowania z wnioskiem i
kompletem dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę – PKK.

Do wniosku należy załączyć: zdjęcie, orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców w
przypadku niepełnoletności
Po
Po zakończonym kursie pomagamy załatwiać formalności w
ośrodku egzaminacyjnym WORD w celu ustalenia egzaminów państwowych


Od 19 stycznia 2013 r. egzamin teoretyczny zawiera:
1) Wyświetlane w czasie rzeczywistym scenariusze, wizualizacje i opisy
2) 32 pytania w tym:
20 pytań z wiedzy ogólnej w tym:
- 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(3 punkty)
- 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(2 punkty)
- 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(1 punkt)
Należy wybrać jedna prawidłową odpowiedź "TAK" lub "NIE"
Czas na przeczytanie pytania to 20 sekund, czas na odpowiedź to 15 sekund
12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii w tym:
- 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(3 punkty)
- 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(2 punkty)
- 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego(1 punkt)
Należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź "A", "B", "C"
Czas na przeczytanie i odpowiedź to 50 sekund
3) Możliwa do uzyskania liczba punktów : 74
4) Aby zdać należy uzyskać : 68 punktów
5) Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania

Na egzamin praktyczny należy stawić się w odpowiednim stroju motocyklisty w postaci: 
a) wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie;
 

PLAC MANEWROWY EGZAMIN
omówić stan techniczny pojazdu i oświetlenie,
sprawdzić naciąg łańcucha (jeżeli jest), zdjąć z podnóżka, przemieścić pojazd i
ponownie podeprzeć na podnóżku.
wykonać slalom wolny - jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5
 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu
slalom szybki - jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na pasie ruchu, średnia
 prędkość nie może być mniejsza niż 30km/h
ruszanie na wzniesieniu
hamowanie awaryjne
hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym
przez egzaminatora miejscu
ominięcie przeszkody (nie dotyczy kat. AM) – prędkość najazdu nie może być
 mniejsza niż 50 km/h
 

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA MIEŚCIE:
Kat. AM- jazda po mieście trasą wyznaczoną (opis trasy wywieszony w WORD w
miejscu ogólnodostępnym)
Kat. A1, A2, A - trasy na mieście nie będą wyznaczone
Czas egzaminu praktycznego, min. 25 minut.
 

dół

e-grajewo.pl